Adatvédelmi irányelvek

Frissítve: 2018.05.16.

A gemiusAudience research (a “Kutatás”) résztvevőinek adatai kezelésére vonatkozó feltételek

A Kutatás célja, hogy meghatározza azon internet használók tulajdonságait, akik internetes weboldalakat digitális alkalmazásokon keresztül keresnek fel, ideértve az interneten folytatott reklámkampányok címzettjeinek statisztikai jellemzőit. Az összegyűjtött adatok lehetővé teszik a vizsgált tartalom felhasználóira vonatkozó statisztikai gyűjtő információk bemutatását.

Ki kezeli az adataimat?

Adatkezelőnek a Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. szám, cégjegyzékszám: 01-09-997769) minősül.

Milyen típusú adatokra nézve folyik adatkezelés?

A következő adatokat kezeljük:

  • szocio-demográfiai adatok, mint például: kor, nem, végzettség stb. Idetartoznak a vásárlási preferenciára és az internethasználati szokásokra vonatkozó adatok;
  • egy eszköz online azonosítói, böngészőazonosító és az Ön által internetezésre használt eszköz technikai adatai (képernyőfelbontás, operációs rendszer);
  • az Ön által látogatott internetes weboldalakra és a megjelenített tartalmakra vonatkozó adatok;
  • az Ön által látogatott weboldalakon található fájlok letöltéseinek számára (hit) vonatkozó adatok, ideértve az Ön számára megjelenített reklámokkal való interakcióra vonatkozó információkat;
  • alkalomadtán megkérhetjük, hogy adja meg számunkra elérhetőségeit, mint pl. az e-mail címét.

Elérhetőségeit arra használjuk, hogy a Kutatással összefüggésben kapcsolatba lépjünk Önnel, például azért, hogy nyereményjátékokban és versenyeken való részvételre buzdítsuk, információt és érdekességeket osszunk meg Önnel a Kutatásról, a Kutatásban való szélesebb körű részvételre bátorítsuk, illetve technikai segítséget nyújtsunk Önnek és tájékoztassuk a Kutatással kapcsolatos bármely változásról.

Amennyiben egy alkalmazás telepítésére kérjük megfelelően tájékoztatjuk a szoftver által gyűjtött adatokról.

Mi az internethasználati szokásaimról gyűjtött adatok kezelésének célja?

Internethasználati szokásairól a Kutatás megfelelő lefolytatása érdekében gyűjtünk információt. A résztvevők számára versenyeket vagy hűségprogramokat szervezhetünk. Ebben az esetben a megszerzett személyes adatokat kizárólag a Kutatás ezen részeinek lebonyolítására használjuk fel.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul, amelyet Ön bármikor visszavonhat.

Kinek továbbítjuk és kivel osztjuk meg az adatokat?

A szóban forgó adatokat alvállalkozóinkkal oszthatjuk meg. Az Ön adatait olyan vállalkozással is megoszthatjuk, amely a Kutatást egy adott piacon belül megrendeli, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse az általunk végzett számítások és az általunk készített statisztikák helyességét. Ilyen esetben az általunk megosztott adatok körét minimalizáljuk. Az általunk szervezett versenyek és hűségprogramok esetében az adatokat azon személyekkel oszthatjuk meg, akik ezen események lebonyolításáért felelősek.

Továbbításra kerülnek-e az adataim az EU-n kívülre?

Az adatok az EU területén kívülre nem kerülnek továbbításra.

Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Az adatok tárolására a kutatás Magyarország területén történő lefolytatásáig kerül sor, és az igényérvényesítéshez szükséges idő (az adott ország jogszabályaival összhangban meghatározva) elteltével anonimizáljuk őket.

Milyen jogok illetnek meg?

Az Ön személyiségi jogait tiszteletben tartva elősegítjük az adatok védelmét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Jogában áll:

  • kérni az Önt érintő adatok törlését;
  • kérni az adatok helyesbítését;
  • kérni az adatkezelés korlátozását;
  • tájékoztatást kérni az Önt érintő adatokról, ideértve az ezen adatokhoz való hozzáférés kérelmezését is;
  • tiltakozni az adatkezelés ellen, ideértve a reklámcélú profilalkotást is.

Jogainak gyakorlása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a Gemius Privacy Tool weboldalon (http://privacypolicy.gemius.com/) vagy az Adatkezelő postacímén.

Meg kell osztanom az adataim?

Adatait nem kell megosztani. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Gemius Privacy Tool weboldalon (http://privacypolicy.gemius.com/) vagy az Adatkezelő postacímére címzett nyilatkozattal. Ebben az esetben az Ön adatainak a Kutatás céljai, illetve a versenyek és hűségprogramok lebonyolítása érdekében folytatott kezelése megszűnik. Amennyiben ezt megelőzően olyan Gemius szoftvert telepített, amelyek további információkat gyűjtenek, törölje azt. A szoftver törlésének elmaradása esetén a szoftver továbbra is adatokat küld részünkre, azonban hozzájárulásának visszavonását követően ezen adatok nem kerülnek felhasználásra a Kutatás statisztikai számításaihoz.

Ezen adatok alapján meghatározható-e érdeklődési köröm, illetve valamely rám vonatkozó információ?

Nem, az adatokat nem használjuk fel profilalkotásra.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén?

Minden, az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kérdés és kétely elküldhető a contact@gemius.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő postacímére.

Az adatkezelést érintő bármely más információ a http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html  weboldalon érhető el. Amennyiben úgy gondolja, hogy megszegjük az oldalon fellelhető szabályzatot, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, hogy a fenti címen lépjen kapcsolatba velünk. Arra is lehetősége van, hogy a személyes adatok védelmében eljáró adatvédelmi hatósághoz forduljon hivatalos panasz útján.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosításai

Amennyiben a jelen tájékoztatóban lényeges módosítást eszközlünk, úgy – az Ön jogai védelmének érdekében – minden tőlünk észszerűen elvárható lépést megteszünk azért, hogy Önt 14 naptári nappal ezen lényeges módosítás hatálybalépését megelőzően tájékoztassuk.