Cookie szabályok

Frissítve: 2018.05.16.

Böngészőazonosítóhoz (süti) kapcsolódó személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályzat

Ki kezeli az adatokat?

Adatkezelőnek a Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. szám, cégjegyzékszám: 01-09-997769) minősül.

A személyes adatok mely típusait kezelik?

Az általunk kezelt adatok az Ön sütiazonosítójához kapcsolódó adatok. Ezek az adatok az Ön által a weboldalakon folytatott tevékenységekre és az Ön részére megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos interakcióira vonatkoznak. Ilyen adat lehet a megtekintések száma (a weboldalakon található fájlok letöltéseinek száma), az általunk auditált weboldalakon töltött idő, az Ön által internetezésre használt eszköz műszaki adatai (képernyőfelbontás, operációs rendszer) vagy az IP-címének valamely részlete. Ha valamely böngészőben kitöltötte a Gemius kutatási űrlapot, akkor a fenti adatokat összekapcsolhatjuk az Ön által velünk megosztott szocio-demográfiai adatokkal. A kutatás résztvevőjeként lehetséges, hogy telepítette valamely alkalmazásunkat és megadta nekünk az e-mail címét – ebben az esetben azokat az adatokat gyűjtjük, amelyek tekintetében az adott szoftverhez tartozó licencmegállapodás ezt engedélyezi számunkra. A fentiekben említett adatokon felül ilyenek lehetnek a készülékével kapcsolatos részletesebb adatok, az Ön részére megjelenített hirdetésekkel kapcsolatos pontosabb információk vagy az általunk nem auditált weboldalakkal kapcsolatos további információk.

Mi a célja az internetes tevékenységemmel kapcsolatos adatok gyűjtésének?

Az internetes tevékenységével kapcsolatos információkat statisztikai célokból gyűjtjük. Ügyfeleink részére kizárólag statisztikákat adunk át, személyesen Önre vonatkozó információkat soha. Egyes weboldalakon figyeljük a hirdetéseket is. A weboldalakon található fájlok letöltéseinek számával, illetve a hirdetések megjelenítésének számával kapcsolatos információkat felhasználhatjuk arra, hogy az Ön részére megjelenített tartalmakat az igényeihez igazítsuk.

Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a sütiazonosítóhoz kapcsolódó adatok kezelésére vonatkozó, a kötelezően alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően megadott hozzájárulás.

Kinek kerülnek megküldésre, illetve kivel kerülnek megosztásra az adatok?             

Ha hozzájárult az adatok üzletszerzési célból való kezeléséhez, akkor megoszthatjuk azokat (pl. a korábbi látogatására vonatkozó adatokat) a hirdetési tevékenységet kezelő más hálózatokkal, de az egyéb célból gyűjtött adatokat nem adjuk át ezekkel együtt. Az adatokat az ügyfeleinkkel is megoszthatjuk, de erre csak akkor kerülhet sor, ha ehhez Ön az adott ügyfél tekintetében kifejezetten hozzájárult. Ezt követően az ügyfél meghatározza a rendelkezésére bocsátott adatok felhasználásának céljait és módjait, melyeknek minden esetben az Ön hozzájárulásának keretein belül kell maradniuk.

Adatait a felügyeleti hatóságok által az adatkezelési folyamatok ellenőrzése érdekében tett megkeresés esetén a megkereső hatósággal is megoszthatjuk.

Az Európai Unión kívülre is továbbítják az adataimat?

Az adatok az Európai Unión kívülre nem kerülnek továbbításra, feltéve, hogy nem vonatkoznak az Európai Unión kívüli személyekre. Amennyiben azok ilyen személyeket érintenek, akkor az adatok az adott személyek származási országával is megoszthatók, illetve oda továbbíthatók. Ilyen esetben megfelelő megállapodásokkal és szabályzatokkal gondoskodunk az adatkezelés megfelelő biztonságáról és a művelet jogszerűségéről.

Az adatait felhasználjuk statisztikai jelentések elkészítéséhez is. Ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak. A statisztikai formába öntött adatok az Európai Unió területén kívülre is továbbíthatók.

Meddig tárolják az adatokat?

Az adatok teljes köre a gyűjtés megkezdésének időpontjától számított 3 évig kerül tárolásra. A 3 évnél régebbi adatokból mintát veszünk (a nagy részüket eltávolítjuk, és csak bizonyos reprezentatív jellegű adatokat őrzünk meg), és ezeket a mintákat a továbbiakban kizárólag statisztikai célokból, megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása mellett kezeljük.

Milyen jogaim vannak?

Személyiségi jogait tiszteletben tartjuk, és támogatjuk a kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szerinti adatvédelmet. Önnek joga van:

- az adatai továbbításához (az adatkezelő személyének megváltoztatásához);

- az Önt érintő adatok eltávolításához;

- az adatok helyesbítéséhez;

- az adatkezelés korlátozásához;

- az Önre vonatkozó adatokkal kapcsolatos információk megszerzéséhez, illetve az azokhoz való hozzáféréshez;

- az adatainak kezelése, valamint az automatikus döntéshozatal (profilkészítés) elleni tiltakozáshoz.

Jogait a weboldalon, a Gemius Privacy Tool segítségével gyakorolhatja (privacypolicy.gemius.com).

Meg kell osztanom az adataimat?

Nem kötelező megosztania az adatait. A böngészőazonosítókon (sütiken) keresztüli módosításokat letilthatja a böngészőjében, illetve a fentiekben írtak szerint gyakorolhatja jogait. Ebben az esetben olyan információkat vagy hirdetéseket kaphat, amelyek nem érdekesek, illetve nem relevánsak az Ön számára.

Felhasználják ezeket az adatokat arra, hogy előrejelzést készítsenek az érdeklődési köreimről, illetve a velem kapcsolatos bármilyen egyéb körülményről?

Adatai automatizált módon is felhasználhatók elemzések vagy az érdeklődési köreivel kapcsolatos előrejelzések elkészítésére, illetve olyan információk feltérképezésére, mint pl. a vásárlási preferenciái. Adatai ilyen célú felhasználása ellen bármikor kifogást jelenthet be. 

Hogyan léphetek kapcsolatba Önökkel az adataim kezelésével kapcsolatosan?

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel és aggályaival kapcsolatban írhat az e-mail címünkre: contact@gemius.hu. Ha úgy gondolja, hogy megszegtük az itt foglalt szabályokat, illetve ha bármiféle kérdése van a szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti címen. Ezenfelül hivatalos panaszt is tehet az ilyen adatok védelmével foglalkozó adatvédelmi hatóságnál.

Felhívjuk szíves figyelmét az itt elérhető adatvédelmi tájékoztatónkra, amelyben az adatainak védelmével és a Gemius általi adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információt megtalál.